Wednesday, January 2, 2013

2013 ...A year already gone by!

 Har purani cheez kabhi to nayi hoti hai ...par wakt ke lamhe unme jo anubhav ke amulya moti piro dete hain .... wahi to asal cheez hoti hai !
Kabhi aap doosro ki karni se seekhte hain, kabhi aap apne anubhav se seekhte hain..... par achchai ki rah mei jo bhi seekha ...wahi to asal cheez hoti hai !
Khuda ne khudai sikhai..... insaan ko agar insaniyat aa jaaye.....wahi to neki hoti hai !
Har purani cheez kabhi to nayi hoti hai !

No comments:

Post a Comment